Midlertidigt byrum på Roskilde Festival: Et landskabsarkitektonisk laboratorium

Emmelie Lykking Kitchell, bachelor i landskabsarkitektur og ansat i arkitekturafdelingen i Rambøll, var identitetsleder for Game City på campingområdet for dette års Roskilde Festival. Hun brugte ni dage på at bygge et midlertidigt byrum op, en opgave hvor "man kan sætte rammerne, men ikke styre, hvordan folk bruger dem," fortæller hun til Universitetsavisen.

Emmelie fortæller, hvordan opgaven vil hende til at tænke det æstetiske sammen med den praktiske anvendelse. En udfordring og en måde at arbejde med midlertidige byrum på en ny måde.

Læs interviewet her, og se flere billeder fra Roskilde Festival "Game City" på vores Facebookside her.

Hvordan udfolder vi potentialet i de almene boliger? Rambøll og Lejerbo udskriver idékonkurrence om almene boliger i Udkants-Danmark. Målet er at udfordre debatten om de almene boliger, så vi flytter fokus til potentialerne fremfor kun at tale om problemerne, forklarer arkitekt Kirstine Brøgger Jensen

Når velfærdsstaten udvikles i de kommende år, bliver der samtidig stillet nye krav til rammerne for de almene boliger. Med en ny idékonkurrence skal potentialet i de almene boliger udfoldes, så debatten får et nyt fokus.

"Målet med idékonkurrencen er at udfordre den debat, der er om almene boliger. Ofte hører vi kun om problemer – sociale og fysiske, og vi glemmer at se på det store potentiale de almene boliger udgør. De vil vi gøre op med," forklarer arkitekten bag idékonkurrencen Kirstine Brøgger Jensen. 

Læs hele historien her.

Læs mere om idékonkurrencen på Innosite.dk. 

Debat i 2014Hvordan skaber vi forvandling?

Så er der endnu en gang debat i Arkitektur - Landskab - Proces.

Programmet for 2014 ligger nu klar, og det skal denne gang handle om forvandling. Hvordan skaber vi forvandlinger? Hvor er magien henne i arkitekturen? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi kaster op i luften. Mød op, hvis du vil have inspiration til, hvordan vi sammen udvikler vores fag. 

Første debatarrangement er 6. marts 2014, kl. 16-18: Forvandling som strategi. 

Hvordan kan vi bruge begrebet forvandling som strategi for markant ny måde at tænke arkitektur på?
Filmen “The Stich” var en af fem vinderfilm i konkurrencen “Kan vi tegne et nyt land”. Arkitekterne Julie Reinau
og Sofie von der Pahlen forklarer, hvordan de ser multigenerationshuse som en forvandlingsstrategi for
udvikling af fremtidens byer. Lektor Mark Vacher har arbejdet med ubanitet og urbane forhold. Han ser på
forvandling som en strategi for udvikling af arkitekturen. Hvad indebærer begrebet forvandling, og hvordan kan
overhovedet bruge forvandlingen som en strategi i arkitekturen?

Se hele programmet her.

Tilmeld dig ved at skrive en mail til nz@rambøll.dk 

Nyt kulturhus:Fokus på den gode proces i Tingbjerg

Der er fokus på dansk arkitektur i marts-nummeret af MARK. Det anerkendte arkitekturmagasin skriver om etableringen af et kulturhus i Tingbjerg udenfor København. Rambølls arkitekturafdeling, Arkitektur – Landskab – Proces, har udarbejdet programmet for kulturhuset og efterfølgende arbejdet tæt sammen med COBE om projektet for at sikre lokalt medejerskab blandt Tingbjergs beboere. 

Læs mere her

Fremtidssikring:Rambøll skal lave helhedsplan for Lundevænget

Rambøll Arkitektur – Landskab – Proces er udvalgt som totalrådgiver for en helhedsplan for Lundevænget på Østerbro i København. Helhedsplanen skal fremtidssikre Lundevænget, og den bygger på en løbende inddragelse af beboerne i hele processen.

Rambøll var en blandt 3 rådgivere, der i 2013 indgik rammeaftale med boligselskabet fsb om 9 helhedsplaner. Med Lundevænget er Rambøll nu udvalgt som totalrådgiver på en helhedsplan, der omhandler opretning og fremtidssikring af Lundevænget.

Læs hele historien her

Ny rammeaftale: Rambøll skal lave helhedsplan for Tingbjerg I

Rambøll Arkitektur - Landskab - Proces har vundet en rammeaftale og den første helhedsplan, Tingbjerg I, for boligselskabet fsb. Rammeaftalen indeholder i alt ni helhedsplaner. Rambøll skal udføre første helhedsplan og er endvidere udvalgt til at kunne byde ind på de resterende otte helhedsplaner i denne rammeaftale. Rambøll arkitektur - landskab - proces har vundet opgaven sammen med Bygherrerådgivningsafdelingen og Eksisterende Bygninger i Rambøll.

"Vi er meget glade for at have vundet denne rammeaftale, da Tingbjerg er et sted, der rummer mange kvaliteter. Samtidig har vi gennem en årrække samarbejdet med både fsb og sab v. KAB i Tingbjerg, og dermed har vi været med til at udvikle mange gode projekter i Tingbjerg," fortæller Per Zwinge, der er afdelingsleder i Arkitektur – Landskab – Proces.

Læs hele historien her

Nye telefonnumre og mailadresser

Arkitektvirksomheden WITRAZ er blevet en del af Rambøll pr. 15. april. Sammen bliver vi Danmarks stærkeste faglige miljø inden for eksisterende byggeri og styrker samtidig bredden i rådgivningen til vores kunder.

Alle medarbejderne har fået nye numre og nye mailadresser, se dem her.

Du kan også kontakte Rambøll på tlf. 5161 1000.

Afdelingens nye postadresse er Rambøll,  Hannemanns Allé 53,  DK-2300 København S - Att. Arkitektur - Landskab - Proces.

Rambøll Arkitektur - Landskab - Proces,  Hannemanns Allé 53, 2300 København S, +45 5161 1000  Se kontaktoplysninger på alle her