Debat:Hvordan skaber vi en grøn forvandling af byerne?

Hvor skal den grønne forvandling komme fra?

11. september er der igen debat om forvandling. Det handler om, hvordan vi skaber en grøn forvandling af vore byer. Vi har inviteret to markante personer med vidt forskelligt udgangspunkt. Vi spørger de to, hvor den grønne forvandling skal komme fra, hvis den skal gøre en forskel?

Journalist Jørgen Steen Nielsen er oprindeligt uddannet biolog. Han har skrevet om miljø- og klimaudfordringer for Information - længe før der var nogen, der talte om CO2 og bæredygtighed. Han er blandt andet forfatter til bogen Den store omstilling. Jørgen Steen Nielsen fortæller om nødvendigheden af en grøn omstilling og om perspektiverne i, at en grøn forvandling bliver forankret hos borgerne.

Arkitekt Mads Boserup Lauritsen har startet sin egen grønne omstilling - i sin gård på Nørrebro. Han har skabt TagTomat, der både er en vej til at skabe en grønnere by og måske en tilgang til, hvordan den grønne forvandling kan komme nedefra.

To markante stemmer, to nye måder at gribe den grønne forvandling an på.

TID: 11. september 2014: 16-18

STED: Rambøll, Hannemanns Allé 53

Tilmeld dig gratis her.

Video:Rambøll skaber en unik lyskugle ved Maria Kirkeplads
Video: Opsætning af lyskugle ved Maria Kirkeplads

Rambølls lysdesignere har i forbindelse med renoveringen af Maria Kirkeplads i København designet en lyskugle, der skal hænge over pladsen ved Mariakirken. Lyskuglen skal skabe et mere positivt image for pladsen. Den reflekterer både sollys og kunstlys. Designet af lyskuglen er et samarbejde mellem Rambølls lysdesignere og arkitekt Tanja Jordan.

"Vi håber, at lyskuglen kan bidrage til en gladere stemning på Istedgade, og at folk vil være glade for den," fortæller Vladan Paunovic fra Rambøll.

Lyskuglen blev sat op i uge 32, og vi fulgte opsætningen tæt med videokamera. Projektet er et eksempel på, hvordan Rambøll har samarbejdet på tværs af fagdiscipliner. El-ingeniører, konstruktionsingeniører og lysdesignere har samarbejdet tæt om, hvordan lyskuglen skulle konstrueres og efterfølgende opsættes.

Se video her, hvor lysdesigner Vladan Paunovic forklarer om lyskuglen og intentionerne bag designet. 

Link til video på YouTube: http://youtu.be/Fq4zuNQ5LWQ

Gå-hjem-møde:Potentialerne i almene boligområder

29. august præsenteres vinderen af konkurrencen "On the edge". Det sker på et gå-hjem-møde arrangeret af Rambøll, Lejerbo og Innosite.

PhD-studerende Kirstine Brøgger Jensen fortæller om konkurrencen:

"Intentionen med idé-konkurrencen "On the Edge" var at sætte fokus på almene boligers potentialer."

Kirstine Brøgger Jensen har været tovholder for konkurrencen, der er en del af hendes Erhvers-PhD. om netop potentialet i efterkrigstidens almene boliger. Hun forklarer, at målet blandt andet er at udfordre den måde, vi taler om de almene boliger på. Her har konkurrencen givet masser af nye input.

"Konkurrencen har givet en række tankevækkende, poetiske og skæve forslag, der på mange måder udfordrer vanetænkningen i den almene boligsektor. Vi håber derfor, at konkurrencen kan inspirere til nye, bæredygtige løsninger - både, når det gælder almene boliger i Danmarks yderområder og resten af landet," fortæller Kirstine Brøgger Jensen.

Fredag d. 29. august, kl. 15:00 - 17:00 afholdes debatten om potentialerne i almene boliger. På debatten stiller vi blandt andet spørgsmålene: 

Hvad er arkitekturens potentialer i forhold til at skabe gode rammer for hverdagsliv? samt Hvordan arbejder vi med social bæredygtighed i almene boligområder? 

STED: Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. 

Læs mere og tilmeld dig gratis på www.dac.dk/almeneboliger

Midlertidigt byrum på Roskilde Festival: Et landskabsarkitektonisk laboratorium

Emmelie Lykking Kitchell, bachelor i landskabsarkitektur og ansat i arkitekturafdelingen i Rambøll, var identitetsleder for Game City på campingområdet for dette års Roskilde Festival. Hun brugte ni dage på at bygge et midlertidigt byrum op, en opgave hvor "man kan sætte rammerne, men ikke styre, hvordan folk bruger dem," fortæller hun til Universitetsavisen.

Emmelie fortæller, hvordan opgaven vil hende til at tænke det æstetiske sammen med den praktiske anvendelse. En udfordring og en måde at arbejde med midlertidige byrum på en ny måde.

Læs interviewet her, og se flere billeder fra Roskilde Festival "Game City" på vores Facebookside her.

Nyt kulturhus:Fokus på den gode proces i Tingbjerg

Der er fokus på dansk arkitektur i marts-nummeret af MARK. Det anerkendte arkitekturmagasin skriver om etableringen af et kulturhus i Tingbjerg udenfor København. Rambølls arkitekturafdeling, Arkitektur – Landskab – Proces, har udarbejdet programmet for kulturhuset og efterfølgende arbejdet tæt sammen med COBE om projektet for at sikre lokalt medejerskab blandt Tingbjergs beboere. 

Læs mere her

Fremtidssikring:Rambøll skal lave helhedsplan for Lundevænget

Rambøll Arkitektur – Landskab – Proces er udvalgt som totalrådgiver for en helhedsplan for Lundevænget på Østerbro i København. Helhedsplanen skal fremtidssikre Lundevænget, og den bygger på en løbende inddragelse af beboerne i hele processen.

Rambøll var en blandt 3 rådgivere, der i 2013 indgik rammeaftale med boligselskabet fsb om 9 helhedsplaner. Med Lundevænget er Rambøll nu udvalgt som totalrådgiver på en helhedsplan, der omhandler opretning og fremtidssikring af Lundevænget.

Læs hele historien her

Ny rammeaftale: Rambøll skal lave helhedsplan for Tingbjerg I

Rambøll Arkitektur - Landskab - Proces har vundet en rammeaftale og den første helhedsplan, Tingbjerg I, for boligselskabet fsb. Rammeaftalen indeholder i alt ni helhedsplaner. Rambøll skal udføre første helhedsplan og er endvidere udvalgt til at kunne byde ind på de resterende otte helhedsplaner i denne rammeaftale. Rambøll arkitektur - landskab - proces har vundet opgaven sammen med Bygherrerådgivningsafdelingen og Eksisterende Bygninger i Rambøll.

"Vi er meget glade for at have vundet denne rammeaftale, da Tingbjerg er et sted, der rummer mange kvaliteter. Samtidig har vi gennem en årrække samarbejdet med både fsb og sab v. KAB i Tingbjerg, og dermed har vi været med til at udvikle mange gode projekter i Tingbjerg," fortæller Per Zwinge, der er afdelingsleder i Arkitektur – Landskab – Proces.

Læs hele historien her

Nye telefonnumre og mailadresser

Arkitektvirksomheden WITRAZ er blevet en del af Rambøll pr. 15. april. Sammen bliver vi Danmarks stærkeste faglige miljø inden for eksisterende byggeri og styrker samtidig bredden i rådgivningen til vores kunder.

Alle medarbejderne har fået nye numre og nye mailadresser, se dem her.

Du kan også kontakte Rambøll på tlf. 5161 1000.

Afdelingens nye postadresse er Rambøll,  Hannemanns Allé 53,  DK-2300 København S - Att. Arkitektur - Landskab - Proces.

Rambøll Arkitektur - Landskab - Proces,  Hannemanns Allé 53, 2300 København S, +45 5161 1000  Se kontaktoplysninger på alle her